Humor zeszytów szkolnych

Czytam właśnie raport due diligence, z którego można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, a między innymi:

NewImage

Twierdzenie, że “konieczność stosowania przepisów kodeksu cywilnego wynika z braku definicji siły wyższej w umowie” jest intrygujące 😉

This entry was posted in any and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.