Tag Archives: law & economics

“Śmieciowa żywność” – granice ingerencji państwa

Trafiłem ostatnio na ciekawy wpis profesora Richarda Posnera na blogu prowadzonym przez niego wspólnie z profesorem Garym Beckerem. Posner dokonuje analizy skutków zakazu stosowania tłuszczów trans przez restauracje i firmy kateringowe wprowadzonego pod koniec ub. roku przez Stan Nowy Jork. Z podobnymi zamiarami (wobec tłuszczów trans) noszą się kolejne stany – Illinois, czy Massachussets (z tego ostatniego szczególnie bym się ucieszył). Dość rygorystyczne ograniczenia wprowadziły Kanada i Dania.

Posner chwali zakaz stosowania tłuszczów trans, posługując się dla potrzeb wykazania słuszności przyjętego rozwiązania metodologią ekonomicznej analizy prawa. W skrócie jego argument sprowadza sie do zestawienia dwóch kwot: kosztów ponoszonych rocznie przez restauracje w związku z koniecznością stosowania droższych (i zdrowszych tłuszczów) oraz strat dla gospodarki związanych z przedwczesną śmiercią oraz chorobami układu krążenia, do których przyczynia się spożywanie niezdrowej żywności. 60 milionów USD wobec 3,6 mld USD. Wygląda przekonująco – ale skąd wziął te kwoty?

Posted in any | Tagged , | Comments Off on “Śmieciowa żywność” – granice ingerencji państwa